Nabożeństwo ekumeniczne

Miejsce: Prawosławna Katedra św. Marii Magdaleny, al. Solidarności 52

Nabożeństwo ekumeniczne

Miejsce: Kościół ewangelicko-augsburski Św. Trójcy, pl. Małachowskiego 1