Nabożeństwo ekumeniczne

Miejsce: Kościół ewangelicko-augsburski Św. Trójcy, pl. Małachowskiego 1

Nabożeństwo ekumeniczne

Miejsce: Kościół ewangelicko-reformowany, al. Solidarności 76.