Aktualności

Przed wyborami: partie o klauzuli sumienia, in vitro, relacjach państwo-Kościół

Publikujemy raport KAI zestawiający program poszczególnych komitetów wyborczych w aspekcie niektórych kwestii światopoglądowych

29 niedziela zwykła

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, marzą o panowaniu. Proszą Jezusa o pierwszeństwo w Królestwie Niebieskim. „Kto chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich” – odpowiada Jezus.