Aktualności

Kim jest biskup koadiutor

Biskup koadiutor, podobnie jak biskup pomocniczy, jest nominowany po to, aby pomagać biskupowi diecezjalnemu. Jego funkcja różni się jednak tym, że posiada prawo następstwa, czyli sukcesji, oraz ma specjalne kompetencje. Obejmie diecezję z chwilą sede …

Sprawozdanie z posługi biskupa Józefa Górzyńskiego

Biskup Józef Górzyński przyjął konsekrację biskupią 7 grudnia 2013 roku. Odtąd pełnił posługę biskupa pomocniczego i wikariusza generalnego w Archidiecezji Warszawskiej. W Kurii Metropolitalnej Warszawskiej do lutego 2014 roku pozostał na stanowiskach moderatora wydziałów …