Archidiecezjalne Centrum Informacji

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
tel. +48 53 17 273; 22 53 17 220
aci@aci.waw.pl; rzecznik@mkw.pl

Rzecznik Prasowy Arcybiskupa i archidiecezji warszawskiej i kierownik Archidiecezjalnego Centrum Informacji

  1. Współpracuje ze środkami społecznego przekazu i udziela pomocy poszczególnym wydziałom w tym zakresie;
  2. Udziela informacji mediom – w uzgodnieniu z właściwymi osobami i wydziałami;
  3. Udziela mediom akredytacji na obsługę uroczystości ogólnodiecezjalnych oraz zezwoleń na filmowanie i fotografowanie obiektów i przedmiotów znajdujących się w Kurii i jednostkach podległych;
  4. Troszczy się o kształt strony internetowej archidiecezji;
  5. Sprawuje pieczę nad wydawaniem Biuletynu Duszpasterskiego oraz Informatora Archidiecezji Warszawskiej – we współpracy z pozostałymi wydziałami Kurii;
  6. Organizuje konferencje prasowe;
  7. Pełni inne zadania zlecone mu przez Arcybiskupa.

Pracownicy

rzecznik arcybiskupa
Przemysław Śliwiński
tel. +48 53 17 273; 694 783 031
sekretarz
Dorota Miecznikowska-Perzyna
tel. +48 53 17 220
redaktor
Kamil Szumotalski
tel. +48 53 17 220