Sąd Metropolitalny

Sąd

Sąd Metropolitalny Warszawski stanowi pierwszą instancję dla wszystkich spraw karnych, spornych i małżeńskich wniesionych z Archidiecezji Warszawskiej, Diecezji Warszawsko-Praskiej i Ordynariatu Polowego. Sąd jest właściwym dla wiernych obrządków wschodnich, których ordynariuszem jest Arcybiskup Warszawski.

Zatem Sąd Metropolitalny Warszawski rozpatruje sprawy dotyczące małżeństw, które zostały zawarte na terenie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej bądź strona pozwana czyli współmałżonek osoby proszącej o rozpatrzenie sprawy zamieszkuje na terenie naszej archidiecezji lub Diecezji Warszawsko-Praskiej albo przynależy do Ordynariatu Polowego.

Sąd Metropolitalny Warszawski jest trybunałem drugiej instancji dla Archidiecezji Lubelskiej, Archidiecezji Łódzkiej, Diecezji Płockiej, Archidiecezji Poznańskiej i Diecezji Radomskiej.

Sądem II Instancji dla Sądu Metropolitalnego Warszawskiego jest Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu.

Pracownicy

Sędziowie:

 • Ksiądz kanonik dr Zbigniew Badowski
 • Ksiądz prałat mgr lic. Leon Firlej
 • Ksiądz kanonik mgr lic. Stanisław Kalinowski
 • Ksiądz kanonik mgr lic. Henryk Kleps
 • Ksiądz prałat dr Krzysztof Kosk
 • Ksiądz kanonik mgr lic. Zygfryd Landowski
 • Ksiądz mgr lic. Andrzej Łaguna
 • Ksiądz kanonik dr Mieczysław Łucyk
 • Ksiądz dr Marek Makowski
 • Ksiądz prałat mgr Stanisław Markowski
 • Ksiądz prałat mgr lic. Aleksander Smogorzewski
 • Ksiądz dr Dariusz Szczepaniuk
 • Ksiądz prałat dr Jan Szubka
 • Ksiądz kanonik dr Jan Tondera
 • Ksiądz prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski

Audytorzy:

 • P. mgr lic. Małgorzata Buczacka-Głodek
 • P. mgr Marta Czerko
 • P. mgr Teresa Fijałek
 • Ksiądz kanonik mgr lic. Henryk Kleps
 • Ksiądz mgr lic. Andrzej Łaguna
 • Ksiądz mgr lic. Piotr Markiewicz
 • Ksiądz mgr lic. Moises Marin Perez
 • Ksiądz kanonik mgr Zbigniew Samboroski
 • Mgr lic. Kinga Szymańska
 • Ksiądz mgr lic. Jarosław Wasielewski
 • Ksiądz mgr lic. Jacek Wiliński

Promotor Sprawiedliwości:

 • O. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap

Obrońcy Węzła Małżeńskiego:

 • P. mgr lic. Aleksandra Czapnik-Leśniewska
 • Ksiądz kanonik mgr lic. Józef Jaworski
 • Ksiądz dr Rafał Kamiński CSMA
 • P. prof. dr hab. Urszula Nowicka
 • Ksiądz mgr lic. Moises Marin Perez
 • Ksiądz mgr lic. Krzysztof Rodzik, MS
 • Siostra mgr lic. Emmanuela Sikorska, CSDS
 • Ksiądz mgr lic. Jacek Wiliński

Notariusze:

 • P. mgr lic. Małgorzata Buczacka-Głodek
 • P. mgr Marta Czerko
 • P. mgr Teresa Fijałek
 • Ksiądz mgr lic. Piotr Markiewicz
 • Mgr lic. Ewa Podbielska
 • Ksiądz kanonik mgr Zbigniew Samboroski
 • P. mgr lic. Kinga Szymańska
 • Ksiądz mgr lic. Michał Turkowski

Pracownicy Kancelarii Sądu:

 • S. mgr Angelika Furmańska, służebniczka wielkopolska
 • S. Domicjana Nawrocka, służebniczka wielkopolska
 • S. Amandyna Sankowska, służebniczka wielkopolska

Mapa

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek 9.00-14.00

sobota 9.00-13.00