Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

O miejscu

tel. 22 561 88 00 (centrala)

e-mail: info@uksw.edu.pl

Wielki kanclerz
Kardynał Kazimierz Nycz

Rektor
Ksiądz prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński

Prorektor
Ksiądz prof. dr hab. Ryszard Czekalski, ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Prorektor
Ksiądz prof. UKSW dr hab. Maciej Bała, ds. ogólnych i rozwoju

Prorektor
Prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, ds. studenckich i kształcenia

Prorektor
Prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski, ds. finansowych i infrastruktury


SEKRETARIAT BIURA REKTORSKIEGO UKSW

tel. 22  561 88 52
fax 22  561 89 27
e-mail: rektorat@uksw.edu.pl

Aktualności

O chrzcie Polski na UKSW

"1966. Milenium chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna" - pod takim tytułem 7 marca odbędzie się ogólnopolska konferencja na Wydziale Teologicznym UKSW.