KAPITUŁA KOLEGIACKA
ŚWIĘTEJ OPATRZNOŚCI BOŻEJ

przy Kolegiacie Świętej Anny w Wilanowie
(tzw. Kapituła Wilanowska)

Prałaci:

 • Prepozyt – Ksiądz Tadeusz Sowa (hon. 2002, grem. 2005)
 • Dziekan – Ksiądz Jan Szubka (hon. 1998, grem. 2005, 2015)

Kanonicy gremialni:

 • Ksiądz Czesław Aulich (1998)
 • Ksiądz Franciszek Ordak (1998)
 • Ksiądz Bogusław Pasternak (hon. 1998, grem. 2002)
 • Ksiądz Eugeniusz Dziedzic (hon. 2004, grem. 2005)
 • Ksiądz Zbigniew Pruchnicki (hon. 2003, grem. 2005)
 • Ksiądz Edward Nowakowski (2006, grem. 2015)
 • Kanonicy honorowi:
 • Ksiądz Regis Norbert Barwig (1998)
 • Ksiądz Jan Lubaczewski (1998)
 • Ksiądz Stanisław Pyzel (1998)
 • Ksiądz Zbigniew Szysz (1999)
 • Ksiądz Henryk Bartuszek (2000)
 • Ksiądz Stefan Kazulak (2000)
 • Ksiądz Leszek Slipek (2000)
 • Ksiądz Kazimierz Apel (2002)
 • Ksiądz Janusz Baranowski (2003)
 • Ksiądz Marek Gałęziewski (2003)
 • Ksiądz Stanisław Nowakowski (2003)
 • Ksiądz Jarosław Zaniewski (2003)
 • Ksiądz Leon Firlej (2004)
 • Ksiądz Bartłomiej Kapałka (2004)
 • Ksiądz Jacek Kozub (2005)
 • Ksiądz Włodzimierz Kucharski (2005)
 • Ksiądz Grzegorz Bereszyński (2006)
 • Ksiądz Stanisław Golba (2006)
 • Ksiądz Zbigniew Sajnóg (2006)
 • Ksiądz Antoni Piaścik (2007)
 • Ksiądz Ryszard Lewandowski (2007)
 • Ksiądz Włodzimierz Artyszuk (2008)
 • Ksiądz Andrzej Parys (2008)
 • Ksiądz Stefan Kotwiński (2008)
 • Ksiądz Jan Gąsiorowski (2009)
 • Ksiądz Bohdan Leszczewicz (2009)
 • Ksiądz Kazimierz Sznajder (2011)
 • Ksiądz Tadeusz Bożełko (2011)
 • Ksiądz Tomasz Małkiński (2012)
 • Ksiądz Zbigniew Maciej Szymański (2012)
 • Ksiądz Zbigniew Badowski (2013)
 • Ksiądz Stanisław Kalinowski (2013)
 • Ksiądz Dariusz Gas (2014)
 • Ksiądz Władysław Jabłoński (2014)
 • Ksiądz Paweł Bekus (2015)
 • Ksiądz Tadeusz Aleksandrowicz (2015)
 • Ksiądz Andrzej Krynicki (2015)
 • Ksiądz Lech Sitek (2016)
 • Ksiądz Krzysztof Tyliszczak (2017)
 • Ksiądz Krzysztof Kawczyński (2017)
 • Ksiądz Zygfryd Landowski (2018)
 • Prałaci i kanonicy seniorzy:
 • Ksiądz Józef Łazicki (1998)
 • Ksiądz Eugeniusz Petrykowski (hon. 1998, grem. 2005)
 • Ksiądz Jan Świstak (grem. 1998, 2013)

Kapituła kolegiacka

Kolegium kanoników przy kolegiacie – wyróżnionym co do ważności kościele w diecezji (kolegiat może być w diecezji kilka). Kapituła kolegiacka ma charakter wyłącznie tytularny. Czasem wykonuje czy patronuje nad dziełami w danym rejonie.