Komisje

Komisja Muzyki Kościelnej

Przewodniczący
Ksiądz prałat prof. dr hab. Andrzej Filaber
zam. 00-695 Warszawa, Dom Katolicki im. Papieża Piusa XI
ul. Nowogrodzka 49
tel. +48 22 522 84 17
e-mail: [email protected]

Referent ds. muzyki kościelnej

Andrzej Nagalski
tel. +48 22 531 71 60, +48 606 179 153
e-mail: [email protected]
Przyjmuje: pon. 9:00-12:00

Skład komisji

Ksiądz prof. dr hab. Andrzej Filaber 22-522-84-17 – [email protected]
Ksiądz Radosław Jurewicz – 602-179-388 – [email protected]
Ksiądz Piotr Markisz – 514-943-873 – [email protected]
Ksiądz Rafał Staniec – 796-571-155 – [email protected]
Artur Backiel – 794-951-921 – [email protected]
Michał Dąbrowski – 691-754-646 – [email protected]
Paweł Ginda – 784-987-413 – [email protected]
Paweł Kaczyński – 693-145-753 – [email protected]
Tomasz Kalisz – 603-265-078 – [email protected]
Przemysław Kapituła – 501-158-477 – [email protected]
Andrzej Nagalski – 606-179-153 – [email protected]
Dr Piotr Rachoń – 503-504-853 – [email protected]
Tomasz Tokarski – 502-277-293 – [email protected]

REKOLEKCJE DLA ORGANISTÓW ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Komisja Muzyki Kościelnej zaprasza wszystkich organistów na rekolekcje, które służą pogłębieniu formacji duchowej, a także liturgicznej. Wspólna modlitwa przyczynia się również do integracji środowiska muzyków kościelnych, posługujących codziennie w różnych ośrodkach duszpasterskich.

Rekolekcje odbędą się jak zwykle w I tygodniu Wielkiego Postu w dniach od 12 do 14 marca br. w Domu Rekolekcyjnym w Zalesiu Górnym przy par. św. Huberta (ul. Białej Brzozy 23). Początek we wtorek o godz. 10.30, zakończenie w czwartek ok. godz. 14.00. Rekolekcje poprowadzi O. dr Ireneusz Wybraniak OSPPE. Koszt uczestnictwa (150 zł) pokrywa parafia. Po zakończeniu rekolekcji omówione będą sprawy bieżące dotyczące muzyki w Kościele.

Organiści są zobowiązani do uczestnictwa w rekolekcjach. Przypominają o tym obowiązku biskupi polscy w Instrukcji o muzyce kościelnej z października 2017 r.

Uprzejmie prosimy organistów, o przesłanie informacji o ewentualnej niemożności uczestnictwa w tegorocznych rekolekcjach. Równocześnie zachęcamy zwłaszcza tych organistów, (którzy nie będą na rekolekcjach w Zalesiu), aby zaplanowali udział w ogólnopolskiej pielgrzymce muzyków kościelnych na Jasna Górę, która odbędzie się w sobotę 9 listopada br. Informacje szczegółowe będą umieszczone jesienią na stronie internetowej Komisji Muzyki Kościelnej.

Uprzejmie prosimy Wielebnych Księży proboszczów i rektorów o poinformowanie i zachęcenie swoich organistów do udziału w rekolekcjach. Ogłoszenie w parafii o nieobecności organisty z powodu uczestnictwa w rekolekcjach zamkniętych może być budującym przykładem dla całej wspólnoty parafialnej.

Organiści proszeni są o zgłoszenie swojego udziału w rekolekcjach do Komisji Muzyki Kościelnej (tel. 22 346 31 60 w poniedziałki w godz. 9-12 lub e-mail: [email protected]) do końca lutego br.

Warszawa, 7 stycznia 2019 r.