Rada duszpasterska

Członkowie z urzędu

Jego Ekscelencja Biskup Piotr Jarecki

Jego Ekscelencja Biskup Rafał Markowski

Jego Ekscelencja Biskup Michał Janocha

Ksiądz prałat prof. dr hab. Krzysztof Pawlina

Ksiądz prałat dr Janusz Bodzon

Ksiądz prałat Tadeusz Sowa

Ksiądz kanonik dr Marek Przybylski

Ksiądz dr Marcin Szczerbiński

Ksiądz Przemysław Śliwiński

Członkowie z nominacji

Ojciec Waldemar Borzyszkowski SI

Ojciec Jakub Kruczek OP

Ksiądz kanonik Grzegorz Michalczyk

Diakon Bogdan Sadowski

Pani Brygida Grysiak – Ciesiołkiewicz

Pan Konrad Ciesiołkiewicz

Pani prof. dr hab. Elżbieta Firlit

Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak

Pani Anna Kalbarczyk

Pan Marek Kalbarczyk

Siostra Gabriela Kobiela CSFN

Pani Małgorzata Ostrowska – Królikowska

Pan Paweł Królikowski

Pan prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

Pani Patrycja Michońska – Dynek

Pan Sławomir Dynek

Pan dr hab. n. med. Krzysztof Mucha

Pani Katarzyna Piasecka

Pan Marcin Piasecki

Siostra dr Judyta Pudełko PDDM

Pani Weronika Romanik

Pan prof. dr hab. Wojciech Roszkowski

Pani Agnieszka Szular

Pan Piotr Szular

Pani Magdalena Wolnik

Pan Karol Zakroczymski.

Rada duszpasterska

Głównym zadaniem Rady jest analiza działań pasterskich i definiowanie praktycznych wniosków, które mają wspomóc pracę ordynariusza. Rada nie ma żadnych kompetencji pozstając jedynie głosem doradczym. Publikacja wniosków, zakresy działań i tematów podejmowanych przez Radę zależą do decyzji biskupa.