Rada Kapłańska

Członkowie Rady Kapłańskiej z urzędu:

Biskup Piotr Jarecki, wikariusz generalny

Biskup Rafał Markowski, wikariusz generalny

Biskup Michał Janocha, wikariusz generalny

Ksiądz prałat dr Jarosław Kośla, wikariusz sądowy

Ksiądz prałat dr Janusz Bodzon, wikariusz biskupi i kanclerz kurii

Ksiądz prałat prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, wikariusz biskupi ds. formacji duchowieństwa, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Joanneum

Ksiądz prałat dr Wojciech Bartkowicz, rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Ksiądz prałat dr Alojzij Oberstar, rektor Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie

Ksiądz prałat Tadeusz Sowa, moderator wydziałów duszpasterskich kurii

Członkowie Rady Kapłańskiej z nominacji Arcybiskupa Warszawskiego:

Ksiądz Marcin Jurak MIC

Ojciec Wiesław Kulisz SJ

Ojciec Krzysztof Michałowski OP

Ojciec Marek Tomczyk OSPPE

Ksiądz Krzysztof Hałaj

Ksiądz Jarosław Kuśmierczyk

Członkowie Rady Kapłańskiej z wyboru:

Ksiądz Karol Alexandrowicz

Ksiądz prałat Bogdan Bartołd

Ksiądz Konrad Dmochowski

Ksiądz Łukasz Duda

Ksiądz prałat dr Dariusz Gas

Ksiądz Mateusz Kielarski

Ksiądz Paweł Kulpiński

Ksiądz kanonik prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier

Ksiądz prałat Jan Mężyński

Ksiądz kanonik Grzegorz Michalczyk

Ksiądz kanonik dr Piotr Odziemczyk

Ksiądz kanonik Wiktor Ojrzyński

Ksiądz Karol Oparcik

Ksiądz kanonik Paweł Sobstyl

Ksiądz Paweł Sokołowski

Ksiądz kanonik Robert Strzemieczny

Ksiądz prałat dr Marek Szymula

Ksiądz Marcin Uhlik

Ksiądz prałat Jan Zieliński

Ksiądz Mariusz Żołądkiewicz

 

Zastępcy członków Rady Kapłańskiej:

Ksiądz kanonik Jerzy Wikieł

Ksiądz Rafał Jaworski

Ksiądz dr Jerzy Jastrzębski

Rada kapłańska

Organ kolegialny złożony z kapłanów (prezbiterów), zgodnie z wymogiem Prawa Kanonicznego z 1983 r. Codex Juris Canonici, can. 495 – 502) (będący jakby senatem biskupa-ordynariusza i reprezentującym prezbiterium diecezji (kościoła partykularnego). Jej zadaniem jest wspieranie biskupa w kierowaniu diecezją, zgodnie z przepisami prawa, ażeby możliwie najbardziej pomnażało się dobro pasterskie powierzonej mu części Ludu Bożego. (kan. 495 § 1). Instytucja Rady Kapłańskiej/Prezbiterialnej swoimi źródłami sięga soboru watykańskiego II, który przywrócił starożytną instytucję prezbiterium kościoła partykularnego, jako biblijnego kolegium wszystkich prezbiterów diecezji pod przewodnictwem biskupa miejsca. Rada Prebiterialna zastąpiła w roli senatu biskupa Kapitułę Katedralną.

Kolegium Konsultorów

 Biskup Piotr Jarecki, wikariusz generalny

Biskup Rafał Markowski, wikariusz generalny

Biskup Michał Janocha, wikariusz generalny

Ksiądz prałat dr Jarosław Kośla, wikariusz sądowy

Ksiądz prałat dr Janusz Bodzon, wikariusz biskupi i kanclerz kurii

Ksiądz prałat prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, wikariusz biskupi ds. formacji duchowieństwa, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Joanneum

Ksiądz prałat dr Wojciech Bartkowicz, rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Ksiądz prałat dr Alojzij Oberstar, rektor Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie

Ksiądz prałat dr Dariusz Gas, proboszcz

Ksiądz prałat Jan Zieliński, proboszcz