Jutro Niedziela – V niedziela Wielkiego Postu B

Właśnie odbywa się operacja na naszych sercach. Operacja metodą miłosierdzia. Nowym Przymierzem Bóg zapewnia nas, że nie będzie już wspominał naszych występków, lecz przemieni nasze serca.
Archiwum
Więcej

Kalendarium

2. Niedziela Wielkiego Postu 

25 lutego 2018 r.

I Czytanie: Rdz 22, 1-2.9-13.15-18;   

II Czytanie: Rz 8, 31b-34;

Ewangelia:  Mk 9, 2-10.

Propozycje