Grodzisk Mazowiecki. Miłosierdzia Bożego

O parafii

Parafia Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim jest najmłodszą i najmniejszą terytorialnie spośród czterech parafii grodziskich.

Potrzeba utworzenia w Grodzisku Mazowieckim nowego ośrodka duszpasterskiego, i to prawie w środku miasta, zaistniała, gdy władze administracyjne przystąpiły do budowy dużego osiedla mieszkaniowego pod nazwą „Kopernik”. Inicjatorem budowy nowej świątyni i erygowania kolejnej parafii był ks. prałat Lucjan Rutkowski, miejscowy proboszcz i dziekan. Swoje zamiary przedłożył w 1983 roku władzy kościelnej w Warszawie, a gdy otrzymał akceptację, przystąpił do załatwienia niezbędnych formalności. Gdy odpowiednie zezwolenie władz państwowych już było, a w ślad za tym przyszło l grudnia 1983 roku zatwierdzenie lokalizacji kościoła i budynku administracyjno-katechetycznego, zaczęła się akcja wykupywania ziemi od trzech prywatnych właścicieli oraz jej notarialne przejęcie na własność. Trwało to wszystko aż do sierpnia 1986 roku.

Po uzyskaniu wymienionych zezwoleń i zatwierdzeń ks. Lucjan Rutkowski poprosił władzę archidiecezjalną o skierowanie na Osiedle Kopernika w Grodzisku Mazowieckim odpowiedniego kapłana, który zająłby się organizowaniem nowego ośrodka duszpasterskiego.

Zadanie to powierzono w dniu 13 lutego 1986 roku ks. Eugeniuszowi Dziedzicowi, mianując go początkowo wikariuszem parafii św. Anny. Dzięki dużej życzliwości i wsparciu finansowemu ks. Lucjana Rutkowskiego udało się ks. Eugeniuszowi Dziedzicowi w bardzo krótkim czasie zbudować dosyć dużą tymczasową kaplicę z zapleczem mieszkalno-katechetycznym. Przy kaplicy tej kard. Józef Glemp dekretem z dnia 11 sierpnia 1986 roku ustanowił rektorat (prawie-parafię) i zezwolił dzielnemu duszpasterzowi na prowadzenie samodzielnego duszpasterstwa, sprawowanie w kaplicy sakramentów świętych, stałe przechowywanie tam Najświętszego Sakramentu oraz na prowadzenie ksiąg metrykalnych. Dekret obowiązywał od 1 września 1986 roku. W następnym roku, Józef Kardynał Glemp Prymas Polski, dekretem z dnia 1 kwietnia 1987 r., erygował parafię pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w dotychczasowym ośrodku duszpasterskim przy kaplicy pod tym samym wezwaniem w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Orzeszkowej 10. Dekret wszedł w życie z dniem 12 kwietnia 1987 r.

Do nowej parafii Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim przyłączono część terenu z parafii macierzystej św. Anny w Grodzisku Mazowieckim, którego granica biegnie następująco: od wschodu – ulica Królewska, od południa – ulica Okulickiego, od zachodu – tory kolejowe, od północy – rzeka Rokitnica. Do parafii Miłosierdzia Bożego należą mieszkańcy domów przy następujących ulicach: Armii Krajowej, Asnyka, Baczyńskiego, Bairda, Bołtucia, Cegielnianej, Czeremchowej, Deotymy, Dworskiej, Działkowej, Forsycji, Gimnazjalnej, Jaśminowej, Jesionowej – od rzeki Rokitnicy do ul. Królewskiej, Klonowej, Kołysanki, Konopnickiej – od torów do ul. Królewskiej, Kopernika, Królewskiej – numery parzyste od rzeki Rokitnicy do ul. Okulickiego, Leszczynowej, Licealnej, 3 Maja – od rzeki Rokitnicy do ul. Okulickiego, Mickiewicza, Milanowskiej, Mloska, Modrzewiowej, Obrońców Pokoju, Okulickiego – numery parzyste od torów do ul. Królewskiej, Orzeszkowej, Owocowej, Paderewskiego, Przejazdowej, Rusałki, Skargi, Syrokomli, Szczerkowskiego, Szkolnej, Świerkowej, Teligi, Topolowej, Westfala, Wiklinowej, Wyspiańskiego.

Budowę kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim, według projektu architekta mgr. inż. Andrzej Wolffa, rozpoczął ks. proboszcz Eugeniusz Dziedzic 5 października 1987 roku. Poświęcenia kamienia węgielnego i wmurowania go w zręby świątyni dokonał biskup Władysław Miziołek. Po przejściu ks. Eugeniusza Dziedzica na urząd proboszcza parafii św. Anny w Grodzisku Mazowieckim w 1996r., nowym proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim został mianowany ks. Adam Szczygielski, który kontynuuje budowę kościoła. W Jubileuszowym 2000 Roku, jeszcze w stanie surowym kościoła, została odprawiona pierwsza Pasterka. Obecnie kościół jest już prawie gotowy.

Mapa

Kancelaria parafialna

ul. Orzeszkowej 10
05-827 Grodzisk Mazowiecki

tel. +48 22 755 72 87

Kancelaria czynna:
od poniedziałku do czwartku – godz. 16:30-17:30

Msze Święte

Niedziele i święta:
8:00, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00
Dni powszednie:
7:00, 18:00

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz kanonik Zbigniew Wojtaś (1982, 2018)

Wikariusz

Ksiądz Marcin Grabowski (2017, 2017)

Wikariusz

Ksiądz Krystian Grzyb (2010, 2014)

Rezydent

Ksiądz prałat Adam Szczygielski (1977, 1996, 2018)

Ojciec duchowny dekanatu grodziskiego

Spowiedź

Spowiedź przed i na początku każdej Mszy Świętej.

Nabożeńtwa

 • Koronka do Miłosierdzia Bożego:
  • codziennie z wyjątkiem sobót – godz. 15:00
 • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Pannny
  • w niedzielę o godz. 7:40.
 • Pierwszy Piątek Miesiąca:
  • spowiedź od 7:00 i od 16:00 – 20:00
  • Msza św. z udziałem dzieci godz. 16:30,
  • z udziałem młodzieży i dorosłych godz. 18:00 i 20:00
 • Pierwsza Sobota Miesiąca
  • Msza św. z nabożeństwem do Matki Bożej i modlitwy w intencji małżonków oczekujących potomstwa, o godz. 7:00.
 • Różaniec wspólnotowy (poza październikiem):
  • codziennie, z wyjątkiem sobót i niedziel, godz. 17:20
  • pod przewodnictwem:
   • poniedziałek – Odnowa w Duchu Świętym
   • wtorek – I Kółko Różańcowe
   • środa – II Kółko Różańcowe
   • czwartek – Neokatechumenat, III, IV Kółko Różańcowe
   • piątek -Trzeci Zakon Świętego Franciszka
   • sobota (po Mszy św. o godz. 7:00) – Ruch Rodzin Nazaretańskich

NABOŻEŃSTWA OKRESOWE

 • Różaniec październikowy:
  • codziennie godz. 17:15
 • Roraty:
  • w Adwencie codziennie oprócz niedziel godz. 6:30
 • Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu:
  • dla dzieci godz. 16:30
  • dla młodzieży godz. 19:00
  • dla dorosłych godz. 17:15
 • Gorzkie Żale:
  • z nauką pasyjną w Niedziele Wielkiego Postu godz. 17:00
 • Nabożeństwa majowe i czerwcowe:
  • codziennie godz. 17:30

Adoracja Najwiętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

 • codziennie oprócz sobót od 15:00 do 18:00
 • w niedziele od godz. 14:00 do 17:00.

Poradnia rodzinna

Czynna: środa, w godz. 18.00-19.30

Kontakt: 604 202 445