Wiadomości: Polska

Marcowe zebranie biskupów o prześladowaniu chrześcijan i Synodzie o rodzinie

Prześladowania chrześcijan, nierozerwalność sakramentu małżeństwa oraz kwestia Komunii świętej osób rozwiedzionych to trzy zasadnicze tematy zbliżającego się zebrania plenarnego Episkopatu Polski. Biskupi zwiedzą też Muzeum Historii Żydów Polskich oraz wspólnie odprawią Mszę św. w …

Oświadczenie sekretarza generalnego KEP ws. Konwencji CAHVIO

Konwencja CAHVIO błędnie wiąże zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, nie zaś z błędami czy słabościami konkretnych ludzi – stanowisko Konferencji Episkopatu Polski przypomina dziś w specjalnym oświadczeniu jej sekretarz generalny bp …

„Inka” zidentyfikowana!

– Szczątki „Inki” zostały oficjalnie zidentyfikowane. Od dłuższego czasu czekaliśmy na tę informację, która jest ważna nie tylko dla Pomorza, ale i dla całej Polski – mówi dr Karol Nawrocki, historyk, naczelnik OBEP IPN …

Jałmużna Wielkopostna

746 tysięcy skarbonek z hasłem Wiara i Miłosierdzie trafi do polskich domów z okazji rozpoczynającego się Wielkiego Postu. Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatywna organizowana przez Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię …

Rząd przyspiesza z in vitro – będzie nie tylko dla małżeństw i bez ograniczeń wiekowych

In vitro nie tylko dla małżeństw i bez ograniczeń wiekowych u kobiety, za to z możliwością niszczenia zarodków „niezdolnych do prawidłowego rozwoju” – to niektóre założenia projektu ustawy regulującej kwestie sztucznego zapłodnienia, błędnie nazywanego …

List Otwarty do Pracowników Nauki ws. przemocowej Konwencji Rady Europy CAHVIO

Nieratyfikowanie Konwencji nie jest zgodą na jakikolwiek rodzaj przemocy, oznacza niezgodę na wprowadzanie zmian prawnych dokonywanych w oparciu o błędne diagnozy – piszą sygnatariuszki listu do Senatu RP. W apelu, podpisanym przez Towarzystwo „Fides …

Polak biskupem w Brazylii

Ojciec Święty mianował polskiego franciszkanina, o. Janusza Daneckiego, OFM Conv. biskupem pomocniczym archidiecezji Campo Grande w Brazylii, jednocześnie przyznał jemu stolicę tytularną Regie. Dotychczas o. Danecki był proboszczem parafii Matki Bożej Fatimskiej w Juruá …

Porozumienie trójstronne o współpracy przy ŚDM 2016

Porozumienie – Ta współpraca jest konieczna, bo bez niej Kościołowi byłoby bardzo trudno przeprowadzić to wydarzenie, jakim są Światowe Dni Młodzieży.

Oświadczenie Naczelnej Rady Lekarskiej nt. sejmowego pisma do TK ws. klauzuli sumienia

„Jest (…) kwestią co najmniej dyskusyjną, czy wyrażone przez Marszałka Sejmu zapatrywanie na wniosek NRL o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów o klauzuli sumienia jest rzeczywistym zdaniem Sejmu, czy jedynie opinią Marszałka” – brzmi …

Oszust podający się za kard. Macharskiego

Oszust podający się za kardynała Franciszka Macharskiego dzwoni osób znanych z pierwszych stron gazet. Korzystając z autorytetu, jakim cieszy się kardynał, próbuje wpłynąć na bieg spraw ważnych dla życia społecznego. Wczoraj ks. prof. Robert …