Wiadomości: Watykan

Franciszek ogłosił cztery nowe święte

Z udziałem tysięcy wiernych z całego świata podczas Mszy św. na Placu św. Piotra w niedzielę 17 maja Franciszek ogłosił świętymi cztery zakonnice żyjące w XIX i na początku XX wieku. Są to dwie …

Reakcje na watykańsko-palestyńskie porozumienie

Z pozytywnymi reakcjami władz Palestyny spotkała się zapowiedź rychłego już podpisania szczegółowej umowy między Stolicą Apostolską a Państwem Palestyńskim. Zapowiedź tę zawiera oświadczenie wydane po wczorajszym spotkaniu watykańsko-palestyńskiej komisji dwustronnej. W nocie palestyńskiego ministerstwa …

Koncert w Watykanie z ubogimi w pierwszych rzędach

W Watykanie odbył się 14 maja wieczorem koncert charytatywny pod hasłem: „Z ubogimi dla ubogich”. Na prośbę papieża miejsca w pierwszym rzędzie, przed kardynałami i biskupami, zajęła kilkunastoosobowa grupa osób bezdomnych i pokrzywdzonych. Po …

Papież: dobre maniery jako droga do świętości w życiu rodzinnym

Dobre wychowanie to już połowa świętości. To powiedzenie św. Franciszka Salezego przypomniał Papież na audiencji ogólnej, zachęcając do częstego korzystania ze zwrotów grzecznościowych w życiu rodzinnym. Są to proste słowa, a jednak tak trudno …

Papież: Możni odpowiedzą na sądzie Bożym…

Zwracając się do uczestników obrad zgromadzenia ogólnego międzynarodowego Caritas ze 164 krajów obecnych na Mszy w bazylice Świętego Piotra, papież przypomniał o prowadzonej w ostatnich miesiącach wielkiej kampanii tej organizacji kościelnej pod hasłem: „Rodzina …

Fabryka pokoju w Watykanie

Głównym wydarzeniem dnia w Watykanie była wizyta 7 tys. dzieci i ich opiekunów w ramach tzw. „Fabryki pokoju” (La fabbrica della pace). Ta nowa inicjatywa edukacyjna jest owocem współpracy różnych włoskich instytucji, mediów, środowisk …

Franciszek: miłość jest możliwa pomimo różnic poglądów i charakterów

Chrześcijańska miłość jest możliwa pomimo różnic poglądów i charakterów – powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę „Regina caeli” na placu św. Piotra w Watykanie. Wskazał, że miłość, której nauczył nas Chrystus wyraża …

Papieska Msza: dwa kryteria miłości

O kryteriach prawdziwej miłości mówił Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Wyjaśnił, że polega to na konkretach, które się komunikuje innym, od czego nie są zwolnieni nawet klauzurowi mnisi i mniszki. …

Papież do Polaków o miesiącu maryjnym

Pozdrawiając polskich pielgrzymów przybyłych na audiencję ogólną Ojciec Święty przypomniał o tradycji miesiąca maryjnego: „Witam pielgrzymów polskich. Na początku maja pragnę szczególnie pozdrowić wszystkich, którzy, podtrzymując piękną tradycję nabożeństw majowych, gromadzą się w kościołach …

Katecheza o pięknie małżeństwa

Pięknu chrześcijańskiego małżeństwa poświęcił Papież katechezę podczas środowej audiencji ogólnej. Franciszek przypomniał, że nie chodzi jedynie o towarzyszącą ceremonii zaślubin kulturową otoczkę, ale o „sakrament zawierany w Kościele i budujący Kościół”. Przypomina zresztą o …