Wiadomości: Watykan

Jak wygląda świat z perspektywy młodych? Watykan zaprasza do udziału w ankiecie

Sekretariat Synodu Biskupów przygotował ankietę dla młodzieży dotyczącą kwestii wiary, dorosłości i postrzegania świata ♦ Kwestionariusz online dostępny jest w 5 językach ♦ Odpowiedzi, będące podstawą prac XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, można udzielać do 30 listopada

„Nikt z nas nie może żyć bez miłości”. Franciszek przekonuje, że na miłość nie trzeba sobie zasłużyć

Papieskiej katechezy podczas audiencji ogólnej w Watykanie wysłuchało 12 tys. wiernych na pl. św. Piotra ♦ Natomiast w auli Pawła VI zgromadzili
się chorzy ♦ Franciszek mówił o macierzyńskiej i ojcowskiej miłości Boga jako źródle nadziei dla każdego człowieka

„Nie miłujmy słowem, ale czynem”. Papież ustanowił Światowy Dzień Ubogich, po raz pierwszy będzie obchodzony 19 listopada

Franciszek: Zapraszam cały Kościół, do spojrzenia w tym dniu na tych wszystkich, którzy wyciągają ręce wołając o pomoc i przyzywając naszej solidarności ♦ „Jeśli w naszej okolicy żyją biedni, którzy potrzebują pomocy i opieki, zbliżmy się do nich” ♦ „Bóg stworzył niebo i ziemię dla wszystkich, niestety ludzie wznieśli granice, mury i ogrodzenia”

Papież na Anioł Pański: Wspólnota chrześcijańska pomimo swych ograniczeń może stać się odbiciem komunii Trójcy Świętej

Franciszek odmówił z wiernymi zgromadzonymi w niedzielę na placu św. Piotra modlitwę Anioł Pański ♦ W związku z uroczystością Trójcy Świętej przypomniał, iż „Jezus ukazał nam oblicze Boga, Jednego w swej istocie i w Trzech osobach; Bóg jest całkowicie i jedynie Miłością”

„Nigdy nie jesteśmy sami”. Papież Franciszek podkreśla, że Bóg jest zawsze blisko człowieka

Około 15 wiernych na placu św. Piotra ♦ Franciszek: Bóg nie może obyć się bez nas. On nigdy nie będzie Bogiem „bez człowieka” ♦ Papież do Polaków: módlcie się o pokój ♦ Papież kontynuuje cykl katechez o nadziei

Październik 2019. Franciszek ogłosił nadzwyczajny miesiąc misyjny w całym Kościele

Papież Franciszek ogłosił w całym Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny ♦ Odbędzie się on w październiku 2019 r. i ma pomóc wspólnocie wierzących stać się coraz bardziej zaangażowaną w ewangelizację ♦ Przypadnie on w stulecie dotyczącej tych kwestii encykliki papieża Benedykta XV «Maximum illud»

Papież tuż przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego: Duch Święty sprawia, że jesteśmy bogaci w nadzieję

Około 15 tys. osób na placu św. Piotra ♦ Franciszek podkreślił, że być „bogatymi w nadzieję” oznacza nadzieję „wbrew wszelkiej nadziei” ♦ Papież pozdrowił członków Wspólnoty Emmanuel i Odnowy w Duchu Świętym ♦ Papież zachęcił polską młodzież do budowania jedności

Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej w Watykanie: Nasz Bóg nie jest Bogiem nachalnym

Około 15 tys. osób na placu św. Piotra ♦ Papież do Polaków: zawierzajmy życie Matce Bożego Syna ♦ Franciszek nawiązał do spotkania Zmartwychwstałego Pana z dwoma uczniami zmierzającymi do Emaus ♦ Papież: Stale modlę się o pokój na Ukrainie

USA i Watykan ufają w rozwój współpracy. Zakończyło się spotkanie Papieża z Donaldem Trumpem

Około 30 minut trwała rozmowa w cztery oczy Franciszka z prezydentem USA, Donaldem Trumpem ♦ Papież przekazał Donaldowi Trumpowi egzemplarz swego orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2017 na temat wyrzeczenia się przemocy, encyklikę Laudato si’ i adhortację Amoris laetitia ♦ Franciszek: „Przekazuję to Panu, bo mam nadzieję, że może być Pan tym drzewem oliwnym, aby czynić pokój”

Polak przełożonym kolegium penitencjarzy przy Watykanie. O. Bogucki w Bazylice św. Piotra spowiada już 4 lata

O. Lucjan Bogucki OFM Conv. został mianowany przez generała franciszkanów konwentualnych, o. Marco Tasca przełożonym Kolegium Penitencjarzy przy bazylice watykańskiej ♦ 51-letni zakonnik jest kapłanem od 26 lat, od 4 lat pracuje w Kolegium Penitencjarzy