Papież modli się o wolność dla chrześcijan w Azji. Apeluje, byśmy się przyłączyli

Zgodnie z papieską intencją w styczniu wierni mają modlić się o to, „aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności” • Franciszek rozwinął tę myśl w comiesięcznym przesłaniu wideo

„W zróżnicowanym świecie kulturowym Azji Kościół musi stawiać czoła różnym zagrożeniom, a wypełnianie jego zadań jest tym trudniejsze, że stanowi tam mniejszość. Również i inne mniejszościowe tradycje religijne borykają się z tymi zagrożeniami i wyzwaniami. Łączy nas z nimi pragnienie mądrości, prawdy i świętości. Kiedy myślimy o prześladowanych za wiarę, stajemy ponad różnicami rytów i wyznań. Stajemy po stronie ludzi, którzy walczą, by nie wyrzec się własnej tożsamości religijnej. Módlmy się za nich wszystkich, aby w krajach azjatyckich, chrześcijanie, jak również inne mniejszości religijne, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności” – powiedział Ojciec Święty.

KAI