Synod w największej diecezji w Europie. Poruszą temat duszpasterstwa w dobie migracji

Archidiecezja mediolańska liczy 1107 parafii i 5 mln wiernych ♦ Celem zgromadzenia będzie dostosowanie duszpasterstwa do coraz większego zróżnicowania wspólnot parafialnych ♦ W diecezji mediolańskiej odbyło się do tej pory 47 synodów

Największa diecezja w Europie – archidiecezja mediolańska, licząca 1107 parafii i 5 mln wiernych – odbędzie synod nt. duszpasterstwa w dobie migracji. Nowy arcybiskup Mediolanu Mario Delpini zapowiedział to już 27 listopada, lecz inicjatywa zostanie oficjalnie przedstawiona 14 stycznia 2018 r.

Celem zgromadzenia będzie dostosowanie duszpasterstwa do coraz większego zróżnicowania wspólnot parafialnych, których członkowie, choć wyznają tę samą wiarę, to mówią innym językiem i pochodzą z innej kultury. Jednocześnie sama archidiecezja mediolańska kultywuje – dzięki wyjątkowi, potwierdzonemu jeszcze na Soborze Trydenckim – starodawny ryt ambrozjański.

Ta wieloetniczność wiernych skłoniła abp. Delpiniego, który został metropolitą Mediolanu w lipcu br., do zwołania synodu, którego temat brzmi: „Kościół narodów, odpowiedzialność i perspektywy. Diecezjalne wytyczne duszpasterskie”. Będzie to tzw. synod mniejszy, zajmujący się tylko jednym aspektem życia Kościoła lokalnego.

Dekretem z 27 listopada abp Delpini powołał komisję koordynacyjną, która zorganizuje prace synodalne. Nie będą one dotyczyły samego zjawiska migracji, lecz wynikających z niego implikacji duszpasterskich. Chodzi o uniknięcie z jednej strony sytuacji, gdy przybysze modlą się i świętują tylko w gronie własnej grupy etnicznej czy kulturowej, a z drugiej – ich całkowitej adaptacji do życia Kościoła lokalnego.

Abp Delpini przedstawi projekt synodu diecezjanom 14 stycznia z okazji Światowego Dnia Migrantów i Uchodźców. Rozpocznie się wówczas pierwsza faza synodu. Duchowni i świeccy podejmą wspólną refleksję w ramach rad duszpasterskich w parafiach i dekanatach. Po 1 kwietnia komisja koordynacyjna zbierze ich wyniki w dokument roboczy, na którego podstawie rady parafialne przedstawią konkretne propozycje. Ich przyjęcie i ogłoszenie zależeć będzie od decyzji abp. Delpiniego. Prace synodu zakończą się 3 listopada 2018 r. w przeddzień święta św. Karola Boromeusza, arcybiskupa Mediolanu w XVI w., inicjatora pierwszych 11 synodów diecezjalnych.

Dotychczas w diecezji mediolańskiej odbyło się 47 synodów, ostatni w latach 1993-1995.

KAI