Ukraina zamierza podpisać konkordat ze Stolicą Apostolską. Specjalna komisja wypracuje porozumienie

Państwo ukraińskie wystąpiło z inicjatywą zawarcia konkordatu ze Stolicą Apostolską ♦ Powołano i zatwierdzono już komisję, w której skład weszli przedstawiciele Kościoła katolickiego obu obrządków i rządu oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych ♦ Pierwsze posiedzenie odbyło się 24 listopada

Poinformował o tym biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Stosunki Kościół – państwo na Ukrainie”. „Proces wypracowywania takiego porozumienia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, wszystko będzie zależało od tego, na ile operatywnie będzie pracowała komisja” – oświadczył biskup. Zaznaczył przy tym, że od chwili podpisania dokumentu do jego ratyfikacji też może upłynąć nawet kilka lat, „jak to było w Polsce”.

Konferencja, o której wspomniał hierarcha, odbyła się 24 listopada w Instytucie Teologicznym im. św. Józefa Bilczewskiego w Brzuchowicach koło Lwowa. Uczestniczyli w niej prawnicy z Ukrainy i Polski, a także tamtejsi biskupi rzymskokatoliccy, w tym przewodniczący episkopatu Ukrainy abp Mieczysław Mokrzycki i bp E. Kawa.

Konkordat jest umową prawnomiędzynarodową między Stolicą Apostolską a państwem, regulującą status miejscowego Kościoła katolickiego, jego prawa i uprawnienia. Ustala ona także sprawy stosunków dyplomatycznych danego kraju ze Stolicą Świętą, porusza zagadnienia związane z wolnością religii, reguluje sprawy własności kościelnej, ważności ślubów kościelnych itp. Polska podpisała konkordat ze Stolicą Apostolską 28 lipca 1993, ale – w związku ze zmianami politycznymi, jakie wkrótce potem nastąpiły – ratyfikowała go dopiero 23 lutego 1998 (w tym dniu dokument ratyfikacyjny podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski), a po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych 25 marca konkordat wszedł w życie 25 kwietnia 1998.

KAI