W Ziemi Świętej przygotowują się do Bożego Narodzenia. W Betlejem uroczyście rozpoczęto Adwent

Odbył się ingres kustosza Ziemi Świętej o. Francesco Pattona OFM do Bazyliki Narodzenia ♦ Znakiem rozpoczynającego się radosnego Adwentu jest także Betlejemskie Światło Pokoju ♦ W połowie grudnia otrzyma je papież

Adwent – czas oczekiwania na przyjście Pana – ma szczególnie uroczysty charakter w Betlejem. Tegoroczna pierwsza niedziela tego okresu liturgicznego jest tam obchodzona wraz z uroczystością ku czci świętej Katarzyny, dziewicy i męczennicy z Aleksandrii.

Rozpoczęła się ona w sobotę 2 grudnia tradycyjnym ingresem kustosza Ziemi Świętej o. Francesco Pattona OFM do Bazyliki Narodzenia. Na Placu Żłóbka przed świątynią przyjęli go burmistrz Betlejem, przedstawiciele miejscowej wspólnoty parafialnej oraz dostojnicy prawosławni i ormiańscy, którzy wspólnie z franciszkanami opiekują się miejscem narodzenia Jezusa Chrystusa.

Bracia Mniejsi wprowadzili swego przełożonego do Bazyliki Narodzenia, a następnie do przyległego do niej kościoła św. Katarzyny. W krótkim powitaniu ojciec kustosz podkreślił potrzebę duchowej gotowości na spotkanie z Jezusem. Jednocześnie podziękował władzom miasta za przygotowania do przyjęcia licznych pielgrzymów, którzy przybędą na tegoroczne święta do Betlejem.

Znakiem rozpoczynającego się radosnego Adwentu jest także Betlejemskie Światło Pokoju. Dzięki inicjatywie austriackiej telewizji oraz przy wsparciu skautów i harcerzy, dotrze ono do wielu krajów Europy i świata, w tym także Polski. W połowie grudnia otrzyma je Ojciec Święty Franciszek.

KAI