Moja wspólnota

WSPÓLNOTY

Droga Neokatechumenalna

Powszechnie używa się określenia „Neokatechumenat”, bo Drogę, na której oczywiście nie powtarza się chrztu, zasadniczo proponuje się ludziom, którzy już zostali ochrzczeni, lecz nie posiadają…

Woda Życia

Jesteśmy akademicką wspólnotą ewangelizacyjną działającą w ramach Duszpasterstwa Akademickiego parafii św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza. Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 20.00…

Wspólnota Sant’Egidio

Ruch ludzi świeckich, do którego należy ok. 60.000 osób, zaangażowanych w ewangelizację i służbę ubogim w 75 krajach.

Wspólnota Emmanuel

Wspólnota Emmanuel liczy obecnie 9000 członków w 59 krajach na 5 kontynentach.

Wspólnota MAMRE

W Warszawie Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre liczy już ponad 100 osób będących członkami lub kandydatami oraz coraz większą liczbę sympatyków.
DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIE

Duszpasterstwo Akademickie „Sandał”

Duszpasterstwo działa przy Parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie (pl. Zbawiciela 1) i skupia studentów i doktorantów różnych warszawskich uczelni.
DUSZPASTERSTWA MŁODYCH

Młode skrzydło

Grupa powstała dzięki doświadczeniom płynącym z udziału młodych ludzi w Światowych Dniach Młodzieży.
RUCHY I STOWARZYSZENIA
ZAPROSZENIA