Adoracja „Trwać przed Panem”

Parafia: Warszawa. Narodzenia NMP na Lesznie
Formacja: Wspólnota MAMRE
Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre zaprasza na adorację w każdy czwarty piątek miesiąca.