Etap III Konkursu Wiedzy o starożytnym Rzymie „Roma Aeterna – caput mundi”

Miejsce: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Collegium Joanneum
Konkurs dla uczniów klas siódmych i gimnazjalistów województwa mazowieckiego organizowany jest we współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie. Patronuje mu m.in. Ambasador Republiki Włoskiej w Polsce

 

ETAP III – zostanie przeprowadzony na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie w sobotę 7 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. Wymagana pozostaje wiedza z lektur z I i II etapu. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Ilość pytań – 40. Czas trwania: 90 min