IX Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Miejsce: Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu
Do udziału w pielgrzymce do Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu zaproszeni są szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej ze swoimi rodzinami i duszpasterzami.

Ramowy program pielgrzymki:
godz. 10.00 – recepcja
godz. 11.00 – zawiązanie wspólnoty i prezentacja sanktuarium
godz. 11.30 – konferencja
godz. 12.30 – posiłek
godz. 14.00 – nabożeństwo czerwcowe i adoracja Najświętszego Sakramentu
(możliwość skorzystania ze spowiedzi)
godz. 15.00 – Eucharystia
ok. godz. 16.30 – rozesłanie.