Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Kazimierza Kalinowskiego

Parafia: Warszawa. Św. Zygmunta
Ksiądz prałat Kazimierz Kalinowski obchodzi 60. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. Mszy św. w jego intencji będzie przewodniczyć kard. Kazimierz Nycz.

Urodzony w 1934 r. Kazimierz Kalinowski po wojnie wstąpił do warszawskiego seminarium, święcenia kapłańskie otrzymał 11 sierpnia 1957 r. z rąk prymasa Wyszyńskiego. Pracował w wielu parafiach jako wikariusz, potem jako proboszcz. Po śmierci budowniczego kościoła św. Zygmunta w 1986 r. został tutejszym proboszczem. W 2007 r. ustąpił miejsca obecnemu proboszczowi ks. Koskowi.

AGATA ŚLUSARCZYK /GN

Zapisz