Katechezy Drogi Neokatechumenalnej

Parafia: Warszawa. Św. Jana Pawła II
Wspólnota: Droga Neokatechumenalna
Katechiści i wspólnota zapraszają dorosłych i młodzież we wtorki i czwartki o godz. 19.15