Konferencja: 45-lecie pracy naukowej i organizacyjnej ks. prof. Romana Bartnickiego, pierwszego rektora UKSW

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Podczas konferencji głos zabierze Wielki Kanclerz UKSW kard. Kazimierz Nycz