Konferencja naukowa pt. „Oblicze Boże. Teologia – ikonografia – duchowość”

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Jednym z prelegentów będzie bp Michał Janocha, który będzie mówił o ikonografii Oblicza Chrystusa w sztuce bizantyńskiej i średniowiecznej.

Na konferencję, która odbędzie się w kampusie UKSW przy ul. Dewajtis zaprasza: Instytut Studiów Franciszkańskich, Katedra Teologii Życia Duchowego UKSW i Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza.

PROGRAM

9.00 Otwarcie konferencji
ks. prof. Stanisław Urbański, Kierownik Katedry Teologii Życia Duchowego UKSW

Sesja I

9.15 Kilka uwag o ikonografii Oblicza Chrystusa w sztuce bizantyńskiej i średniowiecznej
bp dr hab. Michał Janocha, profesor UW, Warszawa

10.00 Mandyliony w malarstwie cerkiewnym XV- XVI wieku
prof. Waldemar Deluga, Warszawa

10.30 Teologiczno-retoryczny program pieśni Jasne Krystowo oblicze Władysława Gielniowczyka
ks. dr hab. Marcin Godawa, Kraków

11.00 Przerwa

Sesja II

11.30 Oblicze Boże w doświadczeniu św. Franciszka z Asyżu
o. dr Andrzej Zając OFMConv, Kraków

12.00 O czci wynagradzającej Najświętszemu Obliczu – bł. Honorat Koźmiński
o. mgr Grzegorz Filipiuk OFMCap, Warszawa

12.30 Duchowość Oblicza według Elizy Cejzik
s. mgr Krystyna Labut WNO, Otwock

13.00 Przerwa

Sesja III

14.00 Oblicze Boże w Starym Testamencie
ks. prof. Janusz Kręcidło, Warszawa

14.30 Jezus – Oblicze Ojca
ks. dr hab. Robert Woźniak, Kraków

15.00 Oblicze Boże w nauczaniu Kościoła
o. dr Tomasz Płonka OFMCap, Zakroczym

15.30 Dyskusja panelowa

Zakończenie