Konferencja nt. „Ufność chrześcijanina w obliczu Opatrzności Bożej”

Parafia: Warszawa. Opatrzności Bożej w Wilanowie
Konferencję wygłosi ks. prof. Leon Nieścior OMI