Konferencja pt. „Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989)”

Miejsce: Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25
Konferencję naukową otworzy dr Jarosław Szarek, prezes IPN

Celem konferencji jest przedstawienie sytuacji duchownych współpracujących z opozycją demokratyczną w PRL po 1976 r., nie tylko z „Solidarnością” i organizacjami takimi jak KOR czy KPN, ale również ze środowiskami lokalnymi, przeciwstawiającymi się na różne sposoby władzom PRL.

Sytuacja księży, których komunistyczne władze nazywały „księżmi negatywnymi” ze względu na współpracę z opozycją oraz otwarcie wyrażany sprzeciw wobec ich rządów, była skomplikowana. Wynikało to z faktu, że nie tylko dygnitarze partyjni oceniali ich działalność w negatywny sposób, ale zdarzało się również, że czynili tak ich kościelni zwierzchnicy czy też inni duchowi pracujący w tej samej diecezji. Już z tego powodu warto nakreślić ich sytuację i problemy, jakie wynikały z otwartego prezentowania poglądów niezgodnych z założeniami politycznymi władz PRL – wskazują organizatorzy konferencji naukowej.

PROGRAM >>