Msza w 100. rocznicę powstania Zgromadzenia sióstr pasjonistek

Parafia: Warszawa. Św. Anny w Wilanowie
Bp Michał Janocha będzie przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za 100 lat obecności charyzmatu pasyjnego na ziemiach polskich.

Po Eucharystii siostry pasjonistki zapraszają do wzięcia udziału w okolicznościowej grze terenowej wokół kościoła.

Zgromadzenie Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa zostało założone przez Joannę Hałacińską, która w styczniu 1918 r. zwróciła się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zgodę na utworzenie nowego zgromadzenia. Zaledwie po pół roku od napisania prośby, w dniu 13 lipca Kongregacja ds. Zakonów wydała reskrypt erekcyjny Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

Głównym celem nowej wspólnoty miało być oddawanie chwały Bogu i uświęcenie sióstr przez podjęcie charyzmatu pasyjnego: kultu męki Pańskiej i wynagradzania Bogu za grzechy całego świata. Celem zewnętrznym miała stać się praca wśród chorych, sierot, młodzieży i osób starszych, niesienie ulgi w cierpieniach fizycznych i duchowych wszystkim potrzebującym w duchu szeroko pojętego apostolstwa. Zgromadzenie zostało oparte na regule III Zakonu św. Franciszka z Asyżu.