Peregrynacja ołtarza „Światło Pojednania i Pokoju”

Parafia: Ołtarzew. NMP Królowej Apostołów
Modlitwa o pokój na świecie przy ołtarzu adoracyjnym, który peregrynuje po Polsce, ale jego miejscem przeznaczenia jest sanktuarium w Rwandzie.

W Ołtarzewie uroczyście rozpocznie się modlitwa o pokój na świecie przy ołtarzu adoracyjnym „Światło Pojednania i Pokoju”, który zaprojektowano w gdańskiej pracowni artystycznej.

Stanowiący ogromne tabernakulum ołtarz adoracyjny mający kilka metrów długości, docelowo przeznaczony jest dla sanktuarium Matki Słowa w Kibeho w Rwandzie, nazywanym afrykańskim Lourdes. Tam Matka Boża objawiła się w latach 80. ub. wieku, co Kościół uznał oficjalnie w 2001 r.

– Miasta Kibeho nie oszczędziły tragiczne wydarzenia z 1994 r., kiedy to w Rwandzie doszło do walk między plemionami i ludobójstwa, w którym śmierć poniosło około miliona osób. W tym miejscu zostanie utworzone Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój, a fundamentem powstającego centrum duchowości będzie Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju i posługa sakramentu pojednania. Najświętszy Sakrament będzie wystawiony właśnie w ołtarzu „Światło Pojednania i Pokoju” – wyjaśnia jego twórca, gdański artysta Mariusz Drapikowski, który wykonał już takie sakralne dzieła jak szata bursztynowo-brylantowa i tzw. Niebiańska dla obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze czy bursztynowy pastorał Prymasa Polski.

Po raz pierwszy przy tym ołtarzu modlił się papież Franciszek podczas modlitewnego czuwania z młodzieżą w czasie Światowych Dni Młodzieży w Brzegach pod Krakowem 30 lipca 2016 roku. Obecnie pielgrzymuje on po Polsce, by rozbudzić potrzebę modlitwy o pokój na świecie. W Polsce ołtarz przebywać będzie, jak zaplanowano, do 30 września 2017 r.

W centralnym miejscu ołtarza-tryptyku „Światło Pojednania i Pokoju”, umieszczony jest Gorejący Krzew, symbolizujący wierność i miłość Maryi rozpalaną przez Ducha Świętego. To w nim jaśnieje monstrancja w kształcie Maryi tulącej Syna – Eucharystycznego Jezusa. Szata Matki Bożej w całości utkana jest z kwiatów. Jak wyjaśnia twórca ołtarza, stanowi to nawiązanie do jednej z wizji, którą otrzymały uczennice z Kibeho.

– W 1982 r. zobaczyły ogród, w którym część kwiatów była pięknych i świeżych, a część uwiędłych. Matka Boża wyjaśniła im, że świeże kwiaty symbolizują ludzi, których serca zwrócone są ku Bogu, natomiast kwiaty uwiędłe oznaczają tych, których serca skłaniają się ku rzeczom ziemskim, zwłaszcza ku pieniądzom. Maryja poprosiła widzące, by podlewały ten ogród, który tym bardziej się powiększał, im więcej było nawróceń – przypomina Mariusz Drapikowski.

KAI

 

Więcej informacji na www.parafia-oltarzew.pl