Rekolekcje paschalne

Miejsce: Kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła
Na rekolekcje w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych zaprasza ks. Grzegorz Michalczyk