Wydarzenia: formacja

Rozpoczęcie 51. Kursu Lektorskiego

Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny

Kandydaci chcący uczestniczyć w kursie powinni zgłosić się na pierwsze spotkanie z pismem od księdza proboszcza, opatrzonym pieczęcią parafialną

Rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym

Parafia: Warszawa. Św. Anny w Wilanowie
Wspólnota: Odnowa w Duchu Świętym

Cykl 11 spotkań ewangelizacyjnych rozpocznie się 7 października we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

Rekolekcje dla osób po stracie dziecka poczętego

Parafia: Warszawa. Niepokalanego Poczęcia NMP

Spotkana odbywają się w dolnym kościele. Na rekolekcje można dołączyć każdego dnia

Lectio continua: Dzieje Apostolskie

Miejsce: Dom Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza

Lekturę ciągłą Dziejów Apostolskich i modlitwę na cotygodniowych spotkaniach prowadzi s. dr Judyta Pudełko, biblistka z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Spotkania odbywają się w domu sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, do którego należy prowadząca.

Katechezy początkowe Drogi Neokatechumenalnej

Parafia: Warszawa. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
Wspólnota: Droga Neokatechumenalna

Katechezy w parafii na Chomiczówce rozpoczynają się 16 września o godz. 19.30. Będą głoszone w poniedziałki i czwartki o godz. 19.30 w dolnym kościele

Katechezy Drogi Neokatechumenalnej

Parafia: Warszawa. Św. Kazimierza
Wspólnota: Droga Neokatechumenalna

Katechiści i wspólnota zapraszają dorosłych i młodzież w poniedziałki i czwartki o godz. 20.00

Warsztaty Muzyczne „Uwielbiaj Go!”

Parafia: Warszawa. Niepokalanego Poczęcia NMP
Wspólnota: Wspólnota Emmanuel

Zapisy na drugą edycję warsztatów muzycznych z muzyką Wspólnoty Emmanuel potrwają do 14 października

Sympozjum o profilaktyce FAS – alkoholowego zespołu płodowego

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3

Dwuletnie Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, serdecznie zaprasza na sympozjum poświęcone profilaktyce uzależnień, szczególnie profilaktyce FAS.

Spotkania dla młodych małżeństw: „Słowa do pary”

Miejsce: Kościół dominikanów pw. św. Jacka

Wspólnota „Małżeńskie Drogi” zaprasza na comiesięczne spotkania dla młodych małżeństw. Celem spotkań jest umocnienie małżonków w ich powołaniu, wzmocnienie wzajemnej więzi i bliskości