Wydarzenia: katechezy

Konferencja z cyklu „Wiara – Słowo – Sakrament”

Parafia: Warszawa. Św. Michała Archanioła

Spotkania o życiu chrześcijańskim dorosłego człowieka prowadzi ks. dr Jan Konarski, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Warszawie