Wydarzenia: sympozjum

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rola Uczelni Katolickich we współczesnym świecie”

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Z okazji 20-lecia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się konferencja naukowa poświęcona miejscu i roli uczelni katolickich na świecie.