Rozpoczęcie kursu przedmałżeńskiego

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Kurs w formie nadzwyczajnej – dla narzeczonych, którzy z uzasadnionych powodów – takich jak: zamieszkiwanie poza granicami kraju lub w różnych miastach, specyficzny rodzaj pracy, nie mogą uczestniczyć w formie zwyczajnej katechizacji przedślubnej.

Termin: 6-8 kwietnia i 21 kwietnia 2018 r.

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach k. Warszawy

Szczegółowe informacje: http://www.malzenstwo.pl/terminy-rekolekcji/

Zapisy i informacje prowadzą: Anna i Krzysztof Łoskotowie, tel. 502 769 164 codziennie od 8.00 do 22.00, email: narzeczeni@malzenstwo.pl