Spotkanie formacyjne pt. „Dary Ducha Świętego – dar wiedzy”

Miejsce: Warszawa, ul Nowogrodzka 12/4
Spotkanie poprowadzi ks. Karol Oparcik, wikariusz w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie