Spotkanie Klubu Symeona i Anny

Parafia: Warszawa. Św. Jana Pawła II
Duszpasterstwo ludzi starszych zaprasza na spotkania i dni skupienia.

W każdy wtorek w salce przy kościele odbywają się spotkania Klubu Symeona i Anny. W programie: jutrznia, wykład biblijny lub konferencja wraz z  dyskusją i omówieniem działań Klubu i wolontariatu na następny tydzień.

„Przykładem dla nas jest nasz patron św. Jan Paweł II, który pokazał nam jak pięknie się starzeć, służąc do końca życia Bogu i ludziom” – podkreślają uczestnicy spotkań. Jako cel pracy stawiają sobie integrację i aktywizowanie ludzi starszych w parafii.