Spotkanie Wspólnoty Dorosłych 30+

Parafia: Warszawa. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
Wspólnota: Wspólnota Dorosłych 30+
Na spotkaniach jest czas na modlitwę, dzielenie się Słowem Bożym a także rozważania nurtujących zagadnień dot. wiary i Kościoła, często z zaproszonymi gośćmi.

Spotkania adresowane są do osób w wieku 30+ różnych stanów i zawodów, na różnych etapach dorosłego życia, które chcą pogłębiać relację z Bogiem i sobą, wspólnie modlić się, wzrastać duchowo oraz uczyć się od siebie nawzajem i zaproszonych gości.

Spotkania odbywają się w sali przy kancelarii.