Złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Miejsce: Plac Piłsudskiego