Wykład „Błogosławiony Honorat Koźmiński – architekt niepodległej Polski”

Parafia: Warszawa. Świętego Krzyża na Trakcie Królewskim
Wykład wygłosi s. prof. Agata Mirek CMN. Wydarzenie wpisuje się w program obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości organizowanych przez Konferencję Rodziny Honorackiej

Konferencja Rodziny Honorackiej ączy we wzajemnej współpracy przełożonych wyższych instytutów życia konsekrowanego, założonych przez bł. Honorata Koźmińskiego OFMCap. Obejmuje swym zasięgiem Polskę oraz kraje, w których te instytuty mają swoje domy.

Rodzina Honoracka to wspólnota duchowa wszystkich dzieł powstałych z inicjatywy bł. Honorata Kożmińskiego, a zatem zgromadzeń habitowych i bezhabitowych, zakonu klauzurowego i instytutu świeckiego.