XX Sympozjum Instytutu Pallottiego

Miejsce: Centrum Animacji Misyjnej Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Tematem sympozjum będą "Franciszkańskie inspiracje w duchowości św. Wincentego Pallottiego".