„Zadośćuczynienie” – Wykłady otwarte Instytutu Tomistycznego

Parafia: Warszawa. Św. Dominika
Organizator: Instytut Tomistyczny
Najbliższy wykład, zatytułowany „Zadośćuczynienie (satisfactio). Podstawowa kategoria soteriologii św. Tomasza z Akwinu”, wygłosi o. dr Mateusz Przanowski OP.

Działający przy klasztorze dominikanów na Służewie Instytut Tomistyczny jest organizatorem nowej serii comiesięcznych spotkań naukowych z zakresu teologii w cyklu Wykłady Otwarte. W tym półroczu tematem comiesięcznych wykładów z zakresu teologii jest kwestia zbawienia.

Najbliższy wykład, zatytułowany „Zadośćuczynienie (satisfactio). Podstawowa kategoria soteriologii św. Tomasza z Akwinu”, wygłosi o. dr Mateusz Przanowski OP – dyrektor Instytutu Tomistycznego, asystent na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wieloletni wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Jest też stałym współpracownikiem miesięcznika „W drodze”, gdzie prowadzi rubrykę „Pytania w drodze”.

Wykład odbędzie się we wtorek, 20 czerwca o godzinie 18 w Auli im. Jacka Woronieckiego służewskiego klasztoru. Wstęp wolny.

Instytut Tomistyczny założony w 1958 r. przez polskich dominikanów z inspiracji kardynała Stefana Wyszyńskiego, realizuje projekty naukowe, których celem są studia nad polską i europejską tradycją teologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem myśli św. Tomasza z Akwinu.