“Dziękujemy za harmonijną współpracę”. Podsumowano lipcowe “Dni w Diecezjach”

W Domu Arcybiskupów Warszawskich zakończyło się spotkanie podsumowujące Dni w Diecezjach. Przekazano ponad 1200 dyplomów z podziękowaniami

Na spotkanie, zorganizowane przez władze Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawko-Praskiej, przybyło kilkaset osób reprezentujących wszystkie instytucje zaangażowane w przygotowywanie Światowych Dni Młodzieży w Warszawie. Byli m. in. wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, przedstawiciele policji, straży miejskiej, straży pożarnej, Centrum Myśli JPII, wojska, mediów, a także księża dziekani i samorządowcy.

 

Wspomnienia z Dni w Diecezjach

Arcybiskupi warszawskich diecezji, kard. Kazimierz Nycz oraz abp Henryk Hoser SAC, podziękowali za pomoc w organizacji Dni w Diecezjach w Warszawie wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom. „Harmonijna współpraca struktur samorządowych, porządkowych i kościelnych przyczyniła się do światowego sukcesu tego wydarzenia”- powiedział abp Henryk Hoser wspominając organizację Światowych Dni Młodzieży. Kard. Nycz podziękował za organizację koncertu „Wiara. Nadzieja. Miłość” na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Koncert, inaugurujący Dni w Diecezjach, transmitowany przez ogólnopolską telewizję, zgromadził ok. 40 tys., pielgrzymów z całego świata oraz mieszkańców Warszawy.

Przygotowano i rozdano dziś ponad 1200 podziękowań. “Świadczy to o tym, jak wiele instytucji i osób było zaangażowanych w organizację lipcowych Dni w Diecezjach w Warszawie” – powiedział ks. Marek Przybylski, jeden z głównych organizatorów wydarzenia w Archidiecezji Warszawskiej.

Obecni na spotkaniu przywoływali niezwykłą atmosferę, jaka towarzyszyła Światowym Dniom Młodzieży. Podkreślali jednocześnie, że wizyta młodzieży z całego świata w Warszawie i na Mazowszu była wielkim duchowym przeżyciem, a także ważnym dla promocji regionu wydarzeniem.

(js) ACI

fot. Wojciech Łączyński