Kard. Nycz na ingresie bp. Kamińskiego: trzeba budować mosty duchowe i duszpasterskie, by służyć tej samej Warszawie

W katedrze na warszawskiej Pradze 20 stycznia odbył się ingres bp. Romualda Kamińskiego • Kard. Kazimierz Nycz powitał nowego biskupa w metropolii warszawskiej • Składając życzenia, zachęcał do kontynuowania współpracy obu warszawskich diecezji na rzecz Warszawy

Kard. Nycz podkreślił, że ingres biskupa do katedry jest ważnym momentem w życiu każdej diecezji. Zwrócił uwagę, że oprócz więzów eklezjalnych, które wraz z diecezją płocką, warszawsko-praską i archidiecezją warszawską, tworzą metropolię, Warszawa ma jeszcze jeden aspekt: jest bowiem miastem, stolicą Polski, podzieloną od 26 lat na dwie diecezje.  „Nie wystarczy dla łączności między prawą a lewą stroną Wisły budować mosty, metro, ale trzeba budować mosty duchowe i duszpasterskie, żeby służyć temu samemu miastu – powiedział kardynał.

Zwrócił też uwagę, że w ostatnich latach udało się zbudować kilka takich mostów między diecezjami.  To współpraca seminariów poprzez rok propedeutyczny w Urlach, współpraca w trosce o księży chorych i starszych poprzez wymianę miejsc w naszych domach, wspólny program katechetyczny i podręczniki – wymieniał.

– Myślę, że w najbliższych latach razem z bp. Romualdem – i to jest moje pierwsze życzenie – uda się wybudować kilka takich duchowych, duszpasterskich mostów potrzebnych do duchowego służenia naszej stolicy i obu diecezjom – dodał. Nowemu biskupowi i diecezji warszawsko-praskiej życzył błogosławieństwa na kolejny etap życia diecezji, jaki rozpoczyna się wraz z przyjściem nowego biskupa.

„Gość Warszawski”