Kard. Nycz objął patronatem honorowym debatę nad medyczną racją stanu

Kościół zawsze włączał się w debatę czy we współpracę w tych wszystkich sprawach, które mają za cel człowieka, jego godność • Niewątpliwie takich dziedzin jest bardzo dużo, a należy do nich troska o zdrowie każdego człowieka – powiedział KAI kard. Kazimierz Nycz, który podczas spotkania w Domu Arcybiskupów Warszawskich objął patronatem projekt „Medyczna Racja Stanu – Tezy dla Zdrowia”

– Jeżeli ja jako biskup dałem się zaprosić do tej debaty, to uczyniłem to widząc, że nie jest to debata przeciw komuś, a debata dla dobra tej ważnej, wielkiej dziedziny jaką jest troska o człowieka i jego godność. Potrzeba absolutnie ponadpartyjnego, ponad kadencyjnego spojrzenia, dlatego że problemów służby zdrowia nie da rozwiązać w ciągu jednego czy drugiego roku. Po drugie ta debata wymaga także tego, żeby przy ustalonym zarysie koncepcji w kierunku działań systemowych, obowiązywała zasada mądrej kontynuacji, kontynuacji kreatywnej, żeby każdy nie zaczynał od początku, bo wtedy reforma jest niemożliwa – powiedział KAI kard. Nycz i dodał, że przede wszystkim dyskusji będzie się przysłuchiwał, a głos zabierał w kwestiach etycznych.

Inicjatywa jest kontynuacją debaty z 5 grudnia 2016 „Zdrowie i Bezpieczeństwo Narodowe”, w której zwrócono uwagę przedstawicieli elit władzy na fakt niedoszacowania rangi wyzwań zdrowotnych w Polsce.

Prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych SPCSK w Warszawie, przypomina, że pojęcie „Medyczna Racja Stanu” powstało parę lat temu w reakcji na zachowania polityków w systemie ochrony zdrowia, które często są realizowane dla szybkiego efektu widocznego w mediach i w kampanii wyborczej, tymczasem kwestia ochrony zdrowia jest ponadpartyjna i dotyczy wszystkich.

– Mówimy o „Medycznej Racji Stanu”, bo zakładamy, że są pewne filary systemu ochrony zdrowia, pewne tezy, pewne cele, które chcemy osiągnąć, również środki do osiągania tych celów, które powinny być akceptowane i realizowane przez wszystkie siły polityczne, przez każdy rząd, każdego ministra, bez względu na to, z której strony sceny politycznej dany rząd czy minister będzie pochodził. Ale musimy tę „Medyczną Rację Stanu” sformułować. Musimy określić, co dokładnie jest tym, co moglibyśmy nazwać „non possumus”, absolutnym rdzeniem, który wiadomo, że powinien być realizowany przez wszystkie rządy – wskazuje na konieczność debaty prof. Czupryniak.

29 czerwca w Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się debata ekspercko-systemowa „Medyczna Racja Stanu – Tezy dla Zdrowia”. Podczas trzech paleni zaprezentowane zostaną propozycje interdyscyplinarnego podejścia do tematu ochrony zdrowia, dotyczące m.in. polityki i ekonomii, a także opracowane przez Radę Ekspertów „Tezy dla Zdrowia”. W skład Rady Ekspertów – pierwszego takiego polskiego „think-tanku”, wchodzą ponad politycznymi podziałami przedstawiciele różnych środowisk, skupieni wokół troski o zdrowie. Jak zapewniają uczestnicy, interdyscyplinarność pozwala zebrać różne doświadczenia – lekarzy, zarządzających służbą zdrowia, polityków, urzędników.

KAI