„Reformacja przemyślana na nowo”. Sympozjum na PWTW w związku z 500. rocznicą Reformacji

Sympozjum poprzedziła Msza pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza w kościele bł. ks. Edwarda Detkensa na Bielanach ♦ Referatów i dyskusji wysłuchali m.in. świeccy, siostry zakonne oraz klerycy seminariów duchownych afiliowanych do PWTW

„Reformacja przemyślana na nowo” to tytuł sympozjum naukowego, jakie 13 maja zorganizował Papieski Wydział Teologiczny z okazji 500. rocznicy Reformacji. Sympozjum poprzedziła Msza św. odprawiona przez kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza PWTW.

Ważnym głosem podczas sympozjum był wykład historyka bp. dr. hab. Grzegorza Rysia pt. „Reforma – Reformacja – Kontrreformacja. 500 lat temu i dziś”. Prelegent wyjaśnił znaczenie pojęć, które umieścił w tytule swojego referatu. Pokazał na przykładzie Polski, co można uważać za działania reformatorskie w Kościele, jakie działania należy zakwalifikować jako pozorowane reformy, a ponadto, co można uznać za kontrreformację. Wskazał też na jasne i ciemne strony działań kontrreformacyjnych.

Problematykę związaną ze Wspólną deklaracją w sprawie nauki o usprawiedliwieniu – podpisaną w 1999 r. przez Kościoły zrzeszone w Światowej Federacji Luterańskiej oraz Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan przedstawi ks. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ z PWT Collegium Bobolanum. W referat pt. „Blisko i daleko” pokazał trzy różnice pomiędzy katolicką i luterańską teologią w zakresie nauki o usprawiedliwieniu. Dotyczą one współpracy człowieka z łaską Bożą, rozumienia pojęcia zasługi oraz natury usprawiedliwienia: czy jest ono tylko zewnętrzne czy jednak obejmuje wnętrze człowieka.

Natomiast ks. dr hab. Rajmund Porada z Uniwersytetu Opolskiego w referacie pt. „Wizje Kościoła” pokazał różnice między katolicką a protestancką eklezjologią. Przekonywał, iż Kościół katolicki traktuje Kościół jako sakrament (narzędzie zbawienia) i mistyczne ciało Chrystusa. Natomiast protestanci w centrum stawiają Pismo św. jako sposób na spotkanie z Chrystusem oraz osobistą wiarę w Niego jako sposób na zbawienie, w związku z czym nie widzą potrzeby istnienia Kościoła jako instytucji pośredniczącej czy działającej w imieniu Chrystusa.

Ostatnią część sympozjum stanowiła dyskusja panelowa pt. „Prawdziwa i fałszywa reforma Kościoła”, w której oprócz prelegentów udział wzięli: ks. dr Henryk Małecki z PWTW, ks. dr Dariusz Chwastek – proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie oraz pastor Andrzej Siciński z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dyskusję poprowadził red. Grzegorz Polak. Dotyczyła ona m.in. problemu przyczyn, motywacji i konsekwencji działalności Marcina Lutra, a także obecnych relacji między Kościołem katolickim a Kościołami protestanckimi, w tym tego, czego wzajemnie się od siebie te Kościoły mogą dzisiaj uczyć.

W sympozjum wzięli udział studenci Papieskiego Wydziału Teologicznego – świeccy, siostry zakonne oraz klerycy seminariów duchownych afiliowanych do PWTW – warszawskiego, warszawsko-praskiego, łowickiego, siedleckiego oraz drohiczyńskiego. Obecni byli także studenci z ośrodków zamiejscowych PWTW w Koninie i Bydgoszczy.

fot. Wojciech Łączyński