Kiedy I komunia?

Zasada jest prosta – zgodnie z tzw. nową podstawą programową nauczania religii katolickiej w szkołach podstawowych – dzieci, które poszły do szkoły 1 września br. przystąpią do I Komunii świętej w maju 2018 r.

Niezależnie od tego, czy dzieci rozpoczęły edukację szkolną w wieku 6 czy 7 lat oraz czy ich klasa złożona jest z samych sześciolatków, samych siedmiolatków czy może z dzieci 6- i 7-letnich wszystkie przystąpią do I spowiedzi i Komunii świętej w III klasie.

Nowa podstawa programowa zatwierdzona w 2010 r. przez Episkopat obowiązuje od 1 września 2012 r. W praktyce pociągnęła za sobą wymianę podręczników oraz przesunięcie terminu I komunii świętej z II na III klasę.

Choć w okresie przejściowym możliwe były różne rozwiązania, obecnie od roku szkolnego 2015/2016 w Archidiecezji Warszawskiej dzieci przystępują do I Komunii św. w III klasie. Przygotowanie do sakramentów trwa trzy lata i jest za nie odpowiedzialny proboszcz.

Zmiany te są konsekwencją reformy wprowadzającej obowiązek szkolnego dla sześciolatków oraz odwlekania tej decyzji przez resort oświaty na skutek protestów rodziców.

 

Więcej:

Informator dla katechetów na rok szkolny 2015/2016, s.20;