Komunikat kurialny

Na mocy kanonu 87 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z obchodami uroczystości 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, kard. Kazimierz Nycz udziela dyspensy od spożywania pokarmów mięsnych w dniu 31 lipca (piątek). Zobacz dekret >>

Dyspensa

Mając na względzie uroczystości związane z obchodami 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, mocą posiadanych uprawnień, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam wszystkim przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej dyspensy od zachowania nakazanej w piątek dnia 31 lipca 2015 r. wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

Korzystając z dyspensy zobowiązuję, aby tego dnia ofiarowali dowolną modlitwę w intencji ofiar poległych w Powstaniu Warszawskim.

† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita
Warszawski

dekret_dyspensa