Przed Adwentem. Księża Archidiecezji Warszawskiej pielgrzymowali do Świątyni Opatrzności Bożej

Doroczna pielgrzymka duchowieństwa w sobotę 26 listopada ♦ Wśród uczestników zarówno księża diecezjalni jak i zakonnicy ♦ Konferencję pt. "Kierownictwo duchowe jako pomoc w dojrzewaniu w wymiarze ludzkim i duchowym" wygłosił jezuita o. Krzysztof Dyrek SJ ♦ Adoracja, spowiedź i Msza pod przewodnictwem kard. Nycza

fot. Wojciech Łączyński